Praca w Inspektoracie

Praca w Inspektoracie
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląg jest urzędem
administracji zespolonej i podlega przepisom ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z dnia 31 maja 1999 r. Nr 49, poz.
483 z późniejszymi zmianami).

Informacje o wolnych stanowiskach publikowane są w Biuletynie Służby
Cywilnej dostępnym w punktach sprzedaży Dzienników Ustaw oraz w
Internetowym serwisie Urzędu Służby Cywilnej http://www.usc.gov.pl