Organizacja

Organizacja
Samodzielne stanowisko
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miast Elbląg jest
jednostką pomocniczą Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla
miasta Elbląg.
W Inspektoracie wyodrębniono następujące samodzielne stanowiska:

Samodzielne stanowisko pracy ds. nadzoru budowlanego – 3 etaty
Samodzielne stanowisko pracy ds. administracyjnego – 2 etaty
Stanowisko głównego księgowego- 1/2 etatu
stanowisko Radcy Prawnego – 1/4 etatu
Tryb działania poszczególnych stanowisk określa regulamin organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu.

Osoby
W Inspektoracie zatrudnione są osoby wykonujące zadania w zakresie
przewidzianym w regulaminie organizacyjnym dla ustalonych stanowisk:

Jerzy Kołodziejski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblągu
tel. 055 643-34-51 pok. 11,
Wojciech Kaczmarczyk – Starszy Inspektor ds. nadzoru budowlanego
tel. 055 643-34-52 wew. 17; pok. 14,
Wioletta Lewandowka – Starszy Inspektor ds. nadzoru budowlanego
tel. 055 643-34-51 wew. 16; pok. 13
Paulina Poręba     – Starszy Specjalista
tel. 055 643-34-51 wew. 14; pok. 13
Julia Falkowska    – Starszy Specjalista
tel. 055 643-34-51 wew. 12
Wiesław Burek         –  główny księgowy
Grzegorz Jankowski – Radca prawny

 

Tryb działania
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga działa
zgodnie z ogólnymi zasadami funkcjonowania urzędów administracji
publicznej, w tym w zakresie orzecznictwa administracyjnego w trybie
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tj. Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).