Druki

informacja_wskazujaca_kierownika_budowy_i_inspektora_nadzoru_inwestorskiego

załącznik do druku (PB-12) (dotyczy nowobudowanych budynków mieszkalnych)

Zakończenie budowy: 

zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy_budynku_mieszkalnego_jednorodzinengo_pb-16a

zawiadomienie_o_zakonczeniu_budowy_pb-16

załącznik__do_zaw._o_zakończeniu_budowy_i_wniosku_o_pozwolenie_na_użytkowanie 

wniosek_o_pozwolenie_na_uzytkowanie_pb-17

wniosek_o_pozwolenie_na_uzytkowanie_przed_wykonaniem_wszystkich_robot_budowlanych_pb-17a

oświadczenie_o_właściwym_zagospodarowaniu_terenow_przyleglych

OŚWIADCZENIE__pis,_kppsp

oświadczenie_kierownika_budowy_o_zakończeniu_budowy

Oświadczenie kierownika budowy o zastosowanych materiałach budowlanych

Oświadczenie kierownika robót sanitarnych

Oświadczenie kierownika robót elektrycznych – telekomunikacyjnych

informacja-geodety-Z4

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

oświadczenie_o_zrzeczeniu_się_praw_do_odwołania

inne:

wniosek_o_legalizację_48a

oświadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomością_na_cele_budowlane_(PB-5)

wniosek_o_wszczecie_uproszczonego_postepowania_legalizacyjnego_pb-15

przeniesienie_decyzji_o_pozwoleniu_na_wznowienie_robot_budowlanych_pb-10

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

uzupełnienie wniosku

zgłoszenie wykonania nakazu nałożonego postanowieniem

wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej

ZGŁOSZENIE W SPRAWIE SPOSOBÓW I WARUNKÓW BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST