Druki

Druki do pobrania:

WZORY DRUKÓW  dla  zamierzeń budowlanych dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia realizowanych na podstawie obowiązującej od dnia 19.09.2020 r. ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.)

(PB-12) ZAWIADOMIENIE o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

informacja_wskazująca_kierownika_budowy_i_inspektora_nadzoru_inwestorskiego_od_19.09.2020

Oświadczenie_projektanta_od_19.09.2020

Oświadczenie_projektanta_sprawdzającego_od_19.09.2020

oświadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomością_od_19.09.2020

Wniosek_o_wszczęcie_uproszczonego_postępowania_legalizacyjnego_od_19.09.2020

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

karta informacyja -zakończenie budowy Z3

zgloszenie_azbest

wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej-2

oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania od wydanej decyzji PINB

wniosek o wydanie pozwolenie na użytkowanie 2020r

OŚWIADCZENIE__pis,_kppsp (1)

oświadczenie_kierownika_budowy_o_zakończeniu_budowy_od_19.09.2020 (1)

wniosek – ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY 2020

WZORY DRUKÓW  dla  zamierzeń budowlanych dla których wydano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę albo dokonano skutecznego zgłoszenia na podstawie przepisów dotychczasowych, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

oświadczenie kierownika budowy – rozpoczęcie robót

Wniosek Inwestora – rozpoczęcie robót budowlanych

Oświadczenie – podjęcie obowiązków inspektora nadzoru

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

2. INFORMACJA zawierająca dane zamieszczone w ogloszeniu dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – ZAŁ. DO ROZPOCZĘCIA 2018

Oświadczenie kierownika robót sanitarnych

Oświadczenie kierownika robót elektrycznych – telekomunikacyjnych

wniosek_zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych N

wniosek_o_wydanie_pozwolenie_na_uzytkowanie N

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

informacja-geodety-Z4

Oswiadczenie_o_wlasciwym_zagospodarowaniu_terenow_przyleglych

oświadczenie kierownika budowy przy zakończeniu budowy (1)

karta informacyja -zakończenie budowy Z3

Oświadczenie Inwestora – przy wniosku pozwolenia na użytkowanie

Pozostałe

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

uzupełnienie wniosku

zgłoszenie wykonania nakazu nałożonego postanowieniem

zgłoszenie kierownika budowy (robót)/ inspektora