Strona główna

Witamy na stronie

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga.

Powiatowy  Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga na podstawie § 8  rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020r w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia  epidemicznego, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 –„koronawirusa” mając na uwadze zdrowie klientów Urzędu oraz pracowników informuje, że z dniem 16 marca br. do odwołania:

  • Wyłączona jest bezpośrednia obsługa klientów oraz możliwość umawiania się w siedzibie PINB dla miasta Elbląga

  • w sytuacjach koniecznych prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy, listowny lub za pośrednictwem e-puapu.

Jednocześnie informujemy, iż w godzinach 7.30 – 15.30 otwarte będzie tylko wejście do Urzędu od strony  ul. Wojska Polskiego 1 w Elblągu. Przy wejściu są skrzynki nadawcze na składanie dokumentów w sprawach nie wymagających kontaktu z pracownikiem Urzędu.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Elbląga zajmuje się sprawami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane na obszarze miasta Elbląg.

nie zajmuje się natomiast miejscowościami poza miastem Elbląg (teren powiatu ziemskiego). Właściwym organem dla miejscowości poza miastem Elbląg (teren powiatu ziemskiego) jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Elblągu (www.pinb.elblag.com.pl).

_________________________________

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga
ul. Wojska Polskiego 1 pokój 35

82-300 Elbląg

sekretariat:
tel. (55) 6433451
fax (55) 6433452   wew. 18

e-mail: elblag@pinb.pl

 
Godziny pracy:
poniedziałek – piątek  godz. 7:30 – 15:30
 
 
OPŁATA SKARBOWA:     
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
Nr konta: 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161          Bank P. K.O. B P  S.A.


Skargi i wnioski

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków w środy w godz. 12.00-15.00

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie godziny spotkania pod numerem telefonu  (55) 643-34-51

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga – skargi przyjmowane są w Sekretariacie (pok. nr 35)  w dniach: poniedziałek – piątek  godz. 7:30 – 15:30Doręczanie dokumentów elektronicznych
do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
dla miasta Elbląga

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 poz. 1114 z późn. zm.) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Elbląga uruchomił Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP.

Adres skrytki: /PINBdlamiastaElbląga/SkrytkaESP

W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy go  wypełnić i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym .

Do formularza można dołączyć załączniki. Akceptujemy formaty załączników zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2016 poz. 113 z późn. zm.).

System ePUAP wymusza ograniczenie wielkości wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego). Obecnie limit ten wynosi 3,5 MB.

Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia jest równoznaczne z przyjęciem przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Elblaga  przesłanego wniosku elektronicznego. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia zostanie automatycznie wygenerowane jako załącznik do wysłanego przez Państwa formularza i dołączone zostanie do wytworzonej przez Państwa sprawy.Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

www.bip.olsztyn.winb.gov.pl

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

www.gunb.gov.pl

 
osoba odpowiedzialna za treść: kierownik jednostki
 
Redaktor: Julia Falkowska
tel. (55) 643 34 51 wew. 12
fax wew. 18
e-mail: elblag@pinb.pl